FUNQİSİDLƏR

Aktiv maddə:   70 % Thiophanate methyl

Formulyasiya:  Suda həll olunan toz

Plant Name Illness Name Expenses Norm The time between end use and harvest
Alma Dəmgil (Venturia inaequalis) Unlu şeh (Podosphaera leucotricha) 60 qr/100 lt su
Armud Dəmgil (Venturia pirina) 60 qr/100 lt su
Qabaqkimilər Unlu şeh (Erysiphe spp.) 40 qr/100 lt su
Çuğundur Yarpaq ləkəsi (Cercospora beticola) 40 qr/100 lt su
Şaftalı Monilya (Monilia laxa) 60 qr/100 lt su
Gilas Monilya (Sclerotinia laxa) 60 qr/100 lt su
Qayısı Monilya (Sclerotinia laxa) 60 qr/100 lt su
Muşmula Dəmgil (Venturia inaequlalis var.eribotryae) 60 qr/100 lt su
Heyva 60 qr/100 lt su
Üzüm Unlu şeh (Uncinula necator) 100 qr/100 lt su

MASTERCOP (SC)

Ətraflı Məlumat

ORVEGO SC

Ətraflı Məlumat

HEKTAŞ BORDO WP

Ətraflı Məlumat

Alverde WG

Ətraflı Məlumat

CROSS ENERGY

Ətraflı Məlumat
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro