XƏBƏR

HAQQINDA

header

Üzüm mövsümü zamanı

Üzüm mövsümü zamanı bağlarda ən çox rast gəldiyiniz və ən vacib mantar xəstəliklərindən biri olan boz küfdür (Botrytis cinerea Pers.) Mövsüm zamanı xəstəlik irəlilədikcə meyvə boz bir qatı təbəqə ilə örtülür. Meyvdə və bitkidə çat əmələ gəlir, çox inkişaf etmiş mərhələdə qırışır və dəri kimi olur. Xəstəlik həm istehsalın son mərhələlərində, həm də saxlama və zamanı patogenin inkişafı səbəbindən ciddi iqtisadi ziyana səbəb olur.

 

 
Sosial Media
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf