XƏBƏR

HAQQINDA

header

Mastercop

Yaxşı həll olunan mis hər zaman daha yaxşi nəticələr verir!Hədəfi bir çox meyvə və tərəvəzlərdəki xəstəliklər olan Mastercop.Çöküntüsü olmayan, bitkini maviyə rəngləməməsi və avadanlıqların tıxanmasına səbəb olmaması ilə gözlənilən nəticəni tam qarşılıyır.

 

 

Sosial Media
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf