XƏBƏR

HAQQINDA

header

Sprinter plus köklərdə

Sprinter plus köklərdə yeni sorucu kapliyar saçaqlarını əmələ gətirərək, bitkinin kök steminin davalı inkşafına təsir edir...

 
Sosial Media
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf