Sürünənlər əleyhinə mübarizə

.

Xidmətin hədəfi nədir ?

İlanlar

Hansı sahələrə tətbiq olunacaq ?

Anbarlar, zavodlar, fabriklər, firmalar, broylerlər, istixanalar, sexlər və s. digər obyektlər.

Hansı kimyəvi maddələrdən istifadə ediləcək ?

Boilogical stopper


chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf