Alaq otlarına qarşı mübarizə

.

Xidmətin hədəfi nədir ?

Taxıl bitkilərini sudan, işıqdan, qida elementlərindən məhrum etməklə məhsuldarlığa və məhsulun keyfiyyətinə böyük ziyan vuran alaq otları (Yabanı turp, yabanı vələmir, qara batbat, çöl qanqalı və s.).

Hansı sahələrə tətbiq olunacaq ?

Şəxsi bağ evləri və bütün kənd təsərrüfatı sahələri.

Hansı kimyəvi maddələrdən istifadə ediləcək ?

Herbisidlər



chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf