Faiq Quluyev

Faiq Quluyev

- Sitrus və paxla bitkiləri üzrə mütəxəssis
faiq.q@emaagro.com

+994 50 616 43 25
Ali Deger

Ali Deger

- Taxılçılıq və açıq sahə üzrə mütəxəssis
Ali.d@emaagro.com

+994 50 299 92 01
Meriç Altınışık

Meriç Altınışık

- Meyvəçilik və bağçılıq üzrə mütəxəssis
Meric.a@emaagro.com

+994 50 992 92 01
Bülent Mutaf

Bülent Mutaf

- Tərəvəzçilik və İstixana üzrə mütəxəssis
Bulent.m@emaagro.com

+994 50 223 18 72
Burak Özsoy

Burak Özsoy

- Taxılçılıq və açıq sahə üzrə mütəxəssis
Burak.o@emaagro.com

+994 50 223 18 71
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf