Tədbirlər

Kənd Təsərrüfatına dair mövzularda təlimlərin keçirilməsi

Məlum olduğu kimi, Kənd Təsərrüfatı insan fəaliyyətinin başlıca və qədim sahəsidir. Bu səbəbdən dolayı Respublikamızda fəaliyyətinin daha əlverişli şəkildə inkişafını nəzərə alaraq, bu sahədə təlimlərinin keçirilməsi “EMA” QSC-nin daim diqqət mərkəzində olub. Bu məqsədlə, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin tabeliyində olan Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu Publik Hüquqi Şəxs və “EMA QSC” -nin birgə layihəsi əsasında təlimlərin keçirilməsi məqsədəuyğun hesab edilmişdir.Təlimlərin keçirilməsi Azərbaycanın bir çox bölgələrində müzakirə obyekti kimi qüvvədədir. İlk təlimimiz 21 Sentyabr 2021-ci il tarixindən etibarən başlayır.İlk iki təlim  Biləsuvar və Beyləqan rayonunda keçirilən  “Pambıq bitkisinin yetişdirilməsinə mane olan zərərvericilərin müəyyənləşdirilməsi və mübarizə yolları” haqqında olacaqdır. Sentyabr ayı üzrə nəzərdə tutulan növbəti təlim 28-29 sentyabr 2021-ci ildə Şəmkir rayonunda bölgədəki pamidor və xiyar bitkilərindəki alaq otları, xəstəlik və ziyanvericilər haqqında məlumat  və mübarizə yolları haqqında keçiriləcək.  Mövzular Kənd Təsərrüfatının bir çox sahələrini əhatə edir. Təlimlərdə işinin peşəkarı hesab olunan yerli və əcnəbi aqronomlar tərəfindən müzakirə və məlumatlar öz əksini tapacaqdır. Təlimlərdə əsas diqqəti Kənd Təsərrüfatı sahəsində məhsuldarlığın artırılması məqsədilə ilkin tədbirlərin görülməsi, xəstəlik və ziyanvericilərə qarşı mübarizə tədbirləri, həmçinin dərmanlama prinsipləri və istifadə olunan gübrələrin miqdarı əsas müzakirə obyekti olacaq. Eyni zamanda təlimlərdə ekologiya,  insan sağlığı və ətraf mühitin qorunması mövzusunda da məlumatlandırıcı çıxışlar olacaqdır. Tarix aralığı ilə təşkil olunan təlimlər Azərbaycanın bir çox rayonlarında təşkil olunacaqdır. 

chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
Spiess
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro