Tinglərin satışı

Püstə

Sort: Yüksək məhsuldarlığa və keyfiyyətə sahib müxtəlif sortlar
Yaş: 1
Hündürlük: 1 m

Zeytun

Sort: Yerli və xarici sortlarda, yüksək yağlılığa və məhsuldarlığa sahib
Yaş: 1-2-3-4
Hündürlük: 1.5 və 2 m

Badam

Sort: Guara
Yaş: 1-2-3-4
Hündürlük: 1.5 m- və s.

Xar Tut

Sort: Xar tut
Yaş: 2-3
Hündürlük: 1.5 və 2 m

Nar

Sort: Gülöyşə
Yaş: 2-3
Hündürlük: 1.5 sm və s.

Gavalı

Sort: Yapon gavalı
Yaş: 1-2
Hündürlük: 1 m

Əncir

Sort: Müxtəlif sortlar
Yaş: 2-3
Hündürlük: 1.5 və 2 m

Tut

Sort: Ağ tut, xar tut
Yaş: 2-3
Hündürlük: 1.5 və 2 m

Şaftalı

Sort: Müxtəlif sortlar
Yaş: 2-3
Hündürlük: 1.5 sm və s.

Göyçə

Sort: Naxcıvan göyçəsi
Yaş: 2-3
Hündürlük: 1.5 sm və s.

Ərik

Sort: Ordubad Əriyi
Yaş: 3-4
Hündürlük: 1.5 və 2 m

Heyva

Sort: Super
Yaş: 3-4
Hündürlük: 1.5 və 2 m

Cənnət alması

Sort: Müxtəlif sortlar
Yaş: 1-2
Hündürlük: 1 m
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
Spiess
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro