Tinglərin satışı

Püstə

Sort: Yüksək məhsuldarlığa və keyfiyyətə sahib müxtəlif sortlar
Yaş: 1
Hündürlük: 1 m

Zeytun

Sort: Yerli və xarici sortlarda, yüksək yağlılığa və məhsuldarlığa sahib
Yaş: 1-2-3-4
Hündürlük: 1.5 və 2 m

Badam

Sort: Guara
Yaş: 1-2-3-4
Hündürlük: 1.5 m- və s.

Xar Tut

Sort: Xar tut
Yaş: 2-3
Hündürlük: 1.5 və 2 m

Nar

Sort: Gülöyşə
Yaş: 2-3
Hündürlük: 1.5 sm və s.

Gavalı

Sort: Yapon gavalı
Yaş: 1-2
Hündürlük: 1 m

Əncir

Sort: Müxtəlif sortlar
Yaş: 2-3
Hündürlük: 1.5 və 2 m

Tut

Sort: Ağ tut, xar tut
Yaş: 2-3
Hündürlük: 1.5 və 2 m

Şaftalı

Sort: Müxtəlif sortlar
Yaş: 2-3
Hündürlük: 1.5 sm və s.

Göyçə

Sort: Naxcıvan göyçəsi
Yaş: 2-3
Hündürlük: 1.5 sm və s.

Ərik

Sort: Ordubad Əriyi
Yaş: 3-4
Hündürlük: 1.5 və 2 m

Heyva

Sort: Super
Yaş: 3-4
Hündürlük: 1.5 və 2 m

Cənnət alması

Sort: Müxtəlif sortlar
Yaş: 1-2
Hündürlük: 1 m
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
Spiess
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro