XƏBƏR

HAQQINDA

header

23.11.2022 Antalya - Growtech sərgisi

23.11.2022-ci il tarixində Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilmiş Beynəlxalq istixana kənd təsərrüfatı texnalogiyaları və heyvandarlıq avadanlıqlarının nümayişi olan Growtech sərgisində Ema şirkəti qonaqları ilə iştirak etmişdir.
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
Spiess
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro