XƏBƏR

HAQQINDA

header

30.11.2022 Səmkir rayonu, Agropark

30.11.2022 tarixində Agrar sahədə innovasiyaların təbliği və təşviqi istiqamətində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Agrar İnnovasiya Mərkəzi tərəfindən Şəmkir rayonunda, Agropark ərazisində innovasiya festivalı keçirilmişdir.
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
Spiess
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro