XƏBƏR

HAQQINDA

header

22.11.2022 Quba rayonu “Kənd Təsərrüfatında İnnovasiyalar” sərgisi

.22/11/2022-ci il tarxinində Quba şəhəri Nizami adına parkda və 25/11/2022-ci il tarixində BMT FAO - Azərbaycan tərəfindən, Avropa İttifaqının maliyyə yardımı, Kənd Təsəsrrüfatı Nazirliyi Aqrar Xidmətlər Agentliyinin tərərfdaşlığı ilə həyata keçirilən "Aqrar məsləhət xidmətlərinin gücləndirilməsi" layihəsi çərçivəsində təşkil edilən “Kənd Təsərrüfatında İnnovasiyalar” sərgisində " EMA" sirkəti olaraq iştirak etmişik. Sərginin məqəsədi: Kənd təsərrüfatında İnnovativ yanaşmaları təklif edən şirkət, firma və digər təhcizatçılar ilə fermerlərin əlaqəsinin yaradılması, kənd təsərrüfatında xərclərin azalması yolu ilə daha keyfiyyətli və daha məhsuldar istehsala nail olmaq və innovasiyaların tətbiqini təşviq etmək.
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
Spiess
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro