XƏBƏR

HAQQINDA

header

21.12.2022 Astara rayonu, Aqrar innovasiya festivalı

" Ema" şirkəti 21 Dekabrda Astarada keçirilən, Agrar Innovasiyalar Festivalında iştirak etmişdir.
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
Spiess
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro