XƏBƏR

HAQQINDA

header

15.03.2023 Xaçmaz rayonu Aqrar İnnovasiya festivalı.

15.03.2023 tarixində " Ema " şirkəti Xaçmaz rayonunda keçirilmiş Agrar İnnovasiya Mərkəzi tərəfindən təşkil olunmuş, festivalda iştirak etmişdir. Stendə yaxınlaşan qonaqlar Aqronomlarımızın dəyərli məsləhətlərindən yararlanmışlar.
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
Spiess
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro