Ali Deger

Ali Deger

- Taxılçılıq və açıq sahə üzrə mütəxəssis
[email protected]

+994 50 299 92 01
Meriç Altınışık

Meriç Altınışık

- Meyvəçilik və bağçılıq üzrə mütəxəssis
[email protected]

+994 50 992 92 01
Bülent Mutaf

Bülent Mutaf

- Tərəvəzçilik və İstixana üzrə mütəxəssis
[email protected]

+994 50 223 18 72
Mehmet Manavoğlu

Mehmet Manavoğlu

- Meyvəçilik və Tərəvəzçilik üzrə mütəxəssis
[email protected]

+994 50 212 92 01
Hilmi Şengül

Hilmi Şengül

- Taxıl və bağçılıq üzrə mütəxəssis
[email protected]

+994 51 270 36 76
Zekeriyye Güventürk

Zekeriyye Güventürk

- Tərəvəzçilik və istixana üzrə mütəxəssis
[email protected]

+994 51 240 63 60
images/tad1

Mecit Demir

- - Taxılçılıq və açıq sahə üzrə mütəxəssis
[email protected]

+994 10 250 14 11
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
Spiess
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro