Ceratitis capitata Wied. (Dip. : Tephritidae )

Kənd təsərrüfatı istehsalı zamanı baş verən zərərli böcəklərə qarşı kimyəvi nəzarətin insanlara və ətraf mühitə mənfi təsirlərini başa düşdükdən sonra, pestisidlərin istifadəsini azaltmaq üçün bir çox biotexnik metodlar inkişaf etdirilmişdir. Bunlardan biri feromonların istifadəsidir. Feromonlar, dişi böcəklər tərəfindən ifraz olunan, kişinin dişi tapmasına imkan verən kimyəvi maddələrdir. Bu maddələr sintetik olaraq istehsal edilə bilər. Feromon Tuzaqları feromonla hopdurulmuş kapsuldan, böcəyin kapsula tutulmasına imkan verən tələ gövdəsindən və yapışqan bir qabdan ibarətdir. Böcək növləri tərəfindən istehsal olunan feromonlar fərqli kimyəvi quruluşa malikdir.
Plant Name Illness Name Expenses Norm The time between end use and harvest

MASTERCOP (SC)

Ətraflı Məlumat

ORVEGO SC

Ətraflı Məlumat

HEKTAŞ BORDO WP

Ətraflı Məlumat

Alverde WG

Ətraflı Məlumat

CROSS ENERGY

Ətraflı Məlumat
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro