İNSEKTİSİDLƏR

Aktiv maddə : Fuluensulfone 480 EC
Formulyasiya : 480 EC
Plant Name Illness Name Expenses Norm The time between end use and harvest
Alma Alma qurdu (Cydia pomonella) 30 ml/100 l su sürfə 14 gün
Alma Alma yaşıl yarpaq biti (Aphis pomi) 10 ml/100 l su kuklacık və yetişkin 14 gün
Şaftalı Yarpaq biti(Myzus persicae) 10 ml/100 l su kuklacık və yetişkin 14 gün
Yunanfıstığı Yarpaq biti(Myzus persicae) 10 ml/100 l su kuklacık və yetişkin 14 gün
Gilas Alma yarpaqbükəni (Archips rosana) 30 ml/100 l su yetişkin 14 gün
Pambıq Pambıq yarpaqbiti (Empoasca decipiens, Asymmetrasca decedens) 20 ml/da kuklacık və yetişkin 14 gün
Pomidor (istixana-Tarla) Şaftalı yarpaq biti (Myzus persicae) 20 ml/da kuklacık və yetişkin 3 gün
Portağal Yarpaq birəsi (Asymetrasca decedens, Empoasca decipiens) 30 ml/100 l su kuklacık və yetişkin 21 gün

Nimitz 480 EC

Ətraflı Məlumat

MASTERCOP (SC)

Ətraflı Məlumat

ORVEGO SC

Ətraflı Məlumat

HEKTAŞ BORDO WP

Ətraflı Məlumat

Alverde WG

Ətraflı Məlumat

Takumi WG

Ətraflı Məlumat

Monett OD

Ətraflı Məlumat

Legato Lenns

Ətraflı Məlumat

CROSS ENERGY

Ətraflı Məlumat

Beltanol - L SL

Ətraflı Məlumat

Dicarzol 50 SP

Ətraflı Məlumat
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
Spiess
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro