İNSEKTİSİDLƏR

Aktiv maddə:  %20 Acetamiprid

Formulyasiya: Suda həll olunan toz

Plant Name Illness Name Expenses Norm The time between end use and harvest
Pambıq Pambıq mənənəsi (Aphis gossypii) Yarpaq birəsi (Empoasca sp.) 10 qr/ da (kuklacık, yetkin)
Pambıq ağ kəpənəyi (Bemisia tabaci) 40 qr/ da (sürfə,kuklacık, yetkin)
Kartof Kolorado böcəyi (Leptinotarsa decemlineata) 6 qr/ da (sürfə, yetkin) 7 gün
Pomidor (tarla-istixana) Pambıq ağ kəpənəyi (Bemisia tabaci) 30 qr/ da (sürfə, yetkin) (Tarla) 3 gün
Pambıq ağ kəpənəyi (Bemisia tabaci) 30 qr/100 lt.su (sürfə, yetkin) (istixana) 3 gün
Badımcan (istixana) Pambıq ağ kəpənəyi (Bemisia tabaci) İstixana ağ kəpənəyi (Trialeurodes vaporariorum) 30 qr/100 lt su (sürfə, yetkin) 1 gün
Alma Alma mənənəsi (Aphis pomi) 20 qr/ 100 lt.su (yetkin, kuklacık) 14 gün

MASTERCOP (SC)

Ətraflı Məlumat

ORVEGO SC

Ətraflı Məlumat

HEKTAŞ BORDO WP

Ətraflı Məlumat

Alverde WG

Ətraflı Məlumat

CROSS ENERGY

Ətraflı Məlumat
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro