HERBİSİDLƏR1

Activ maddə: 450 g/l Linuron

Formulyasya: EC

Plant Name Illness Name Expenses Norm The time between end use and harvest
Adi cirəgülü Ağımtıl tərə (Chenopodium album-Chenopodium botrys) Tülküquyruq (Amaranthus retroflexus) Sarmaşıq qırxbuğum (Polygonum convolvulus) 175 ml/da Adi cirəgülün əkinindən, alaq otların çıxış qabağı -
Soğan Ağimtil tərə (Chenopodium album) Adi dəlibəng (Datura Stramonium) Yabani xardal (Sinapis arvensis) Tarla anaqallisi (Anagallis arvensis) Quş qırxbuğumu (Polygonum aviculare) Tikanlı pıtraq (Xanthium spinosum) Sarmaşıq qırxbuğum (Polygonum convolvulus) Yabanı xaşxaş (Papaver rhoeas) Tülküquyruq (Amaranthus retroflexus) Siçanotu (Myagrum perfoliatum) Yоvşan otu (Veronica sp.) 150 ml/da Soğan 2-4 yarpaqlı dövrdə, alaq ot 2-4 yarpaqlı gənc dövründə -
Günəbaxan Sarmaşıq qırxbuğum (Polygonum convolvulus) Tülküquyruq (Amaranthus retroflexus) Siçanotu (Myagrum perfoliatum) Tarla anaqallisi (Anagallis arvensis) Ağimtil tərə (Chenopodium album) Yabanı xardal (Sinapis arvensis) 250 ml/da Günəbaxanın əkinindən dərhal sonra, alaq otun çıxış qabağı -
Kök Sarmaşıq qırxbuğum (Polygonum convolvulus) Ağimtil tərə (Chenopodium album) Tülküquyruq (Amaranthus retroflexus) 150 ml/da Kökün çıxış sonrası, alaq ot 2-4 yarpaqlı gənc dövründə -
Adi öldürgən (Echinochloa crus-galli) Ağimtil tərə (Chenopodium album) Tülküquyruq (Amaranthus retroflexus) Yabanı xardal (Sinapis arvensis) Sarmaşıq qırxbuğum (Polygonum convolvulus) 175 ml/da Kökün əkinindən dəral sonra, alaq otların çıxış qabağı -

MASTERCOP (SC)

Ətraflı Məlumat

ORVEGO SC

Ətraflı Məlumat

HEKTAŞ BORDO WP

Ətraflı Məlumat

Alverde WG

Ətraflı Məlumat

CROSS ENERGY

Ətraflı Məlumat
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro