İNSEKTİSİDLƏR

Aktiv maddə: % 25 Chlorpyrifos-ethyl

Formulyasiya: Suda həll olunan toz

Plant Name Illness Name Expenses Norm The time between end use and harvest
Günəbaxan Pambıq sovkası (Helicoverpa Spp.) 200 ml /100 lt su sürfə 14 gün
Taxıl uzunburnu (Pachytchius Hordei) 250 ml / da sürfə -
Taxıl Taxıl karabidlər (Zabrus Spp) 200 ml / da sürfə 14 gün
Əkin güvəsi (Syringopais Temperatella) 100 ml / da sürfə erkən dövr 14 gün
Qarğıdalı kəpənəyi (Sesamia Nonagrioides) 180 ml / da sürfə 15 gün ara ilə 3 dərmanlama 7 gün
Noxud Mərci Pambıq sovkası (Heliothis Viriplace) 150 ml / da sürfə 7 gün
Pambıq Pambıq yarpaq biti (Aphis Gossypii) 200 ml / da 14 gün
Şəkər çuğunduru Yarpaq qurdları (Spodoptera Exiquna, Arctia Spp., Plusia Gamma) 200 ml / da 7 gün
Zeytun Zeytun güvəsi (Prays Oleae) 150 ml /100 lt su sürfə 14 gün
Zeytun qabıqlı biti (Parlatoria Oleae) 100 ml /100 lt su sürfə 14 gün

Nimitz 480 EC

Ətraflı Məlumat

MASTERCOP (SC)

Ətraflı Məlumat

ORVEGO SC

Ətraflı Məlumat

HEKTAŞ BORDO WP

Ətraflı Məlumat

Alverde WG

Ətraflı Məlumat

Takumi WG

Ətraflı Məlumat

Monett OD

Ətraflı Məlumat

CROSS ENERGY

Ətraflı Məlumat

BİORAİZ NPK

Ətraflı Məlumat

Beltanol - L SL

Ətraflı Məlumat
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
Spiess
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro