HERBİSİDLƏR1

Aktiv maddə:  250 g/l Glyphosate İPA salt + 40 g/l Diflufenican

Formulyasya: 

Plant Name Illness Name Expenses Norm The time between end use and harvest
Alma Sirken ( Chenopodium album ) 400 ml / da Yabanı otların 2-10 yarpaq olduğu zaman aktiv böyümə dövründə ortaya çıxdıqdan sonra tətbiq olunur. -

Nimitz 480 EC

Ətraflı Məlumat

MASTERCOP (SC)

Ətraflı Məlumat

ORVEGO SC

Ətraflı Məlumat

HEKTAŞ BORDO WP

Ətraflı Məlumat

Alverde WG

Ətraflı Məlumat

Takumi WG

Ətraflı Məlumat

Monett OD

Ətraflı Məlumat

Legato Lenns

Ətraflı Məlumat

CROSS ENERGY

Ətraflı Məlumat

Beltanol - L SL

Ətraflı Məlumat

Dicarzol 50 SP

Ətraflı Məlumat
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
Spiess
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro