Herbiside (Serbisit Səpən Qollar)

Amino turşular, polisaxaridlər, və təbii stimulatorlar daxil edən kök və vegetativ inkişaf stimulyatorudur.


Bioraiz xüsusən tərəvəz bitkiləri üçün tövsiyyə olunur. Ağac və kolların transplantasiyasi üçün də istifadə edilir.3-5 litr/ha məsarif norması ilə təbiq olunur.


Bioraiz  transplantasiyadan sonra tətbiq olunur.


Qablaşdırılma: 1lt, 5lt, 10lt, 20lt, 220lt


Tərkibi: Ümumi nitroqen (N) :4,0% Wt/Wt

Plant Name Illness Name Expenses Norm The time between end use and harvest

Nimitz 480 EC

Ətraflı Məlumat

MASTERCOP (SC)

Ətraflı Məlumat

ORVEGO SC

Ətraflı Məlumat

HEKTAŞ BORDO WP

Ətraflı Məlumat

Alverde WG

Ətraflı Məlumat

Takumi WG

Ətraflı Məlumat

Monett OD

Ətraflı Məlumat

Legato Lenns

Ətraflı Məlumat

CROSS ENERGY

Ətraflı Məlumat

Beltanol - L SL

Ətraflı Məlumat

Dicarzol 50 SP

Ətraflı Məlumat
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
Spiess
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro