FUNQİSİDLƏR

Aktiv maddə:   Bordo məhlulu 74%

Formulyasiya:  Suda həll olunan toz

Plant Name Illness Name Expenses Norm The time between end use and harvest
Alma Dəmgil (Venturiana equalis) 1500-qr/100-l su Tumurcuqlar qabarma zamanı çiləmə aparılır
Şəftalı Yarpaq qıvrılması (Taphrina delformans) 1500-qr/100-l su Tumurucuqlar qabarma zamanı çiləmə aparılır
Zeytun Halqalı ləkə xəstəliyi (Cyclocanium oleaqinum) I-çiləmə: 1500-qr / 100-lt su II-çiləmə: 1000-qr / 100-lt su
Ərik Yarpaq qıvrılması (Taphrina delformans) 1250-qr/100-l su I – çiləmə: payızda yarpaq tökümündən sonra 625-qr/100-l su II –çiləmə: yazda çiçək tumurcuqları açılmamışdan öncə III- çiləmə: veqetasiya ərzində
Pomidor Fitoftora (Phytoplıthora infestans) 4 kq/ha 10 gün ara ilə 2 dəfə çilənir
Üzüm Mildiu (Plasmopara viticola) Ölü qol (Phomopsis viticola) 500qr/100-lt su Zoğlar 25-30 sm olduqda çiləməyə başlamalı və 10-14 gün fasilə ilə təkrarlanmalıdır. 3500qr/100-lt su (qış çilınməsi) 500qr/100-lt su (yay çilənməsi) Qış çilənməsi: Budamadan sonra,gözlər açilmamış yay çiləməsi I – çiləmə: Zoğlar 2-

Nimitz 480 EC

Ətraflı Məlumat

MASTERCOP (SC)

Ətraflı Məlumat

ORVEGO SC

Ətraflı Məlumat

HEKTAŞ BORDO WP

Ətraflı Məlumat

Alverde WG

Ətraflı Məlumat

Takumi WG

Ətraflı Məlumat

Monett OD

Ətraflı Məlumat

Legato Lenns

Ətraflı Məlumat

CROSS ENERGY

Ətraflı Məlumat

Beltanol - L SL

Ətraflı Məlumat

Dicarzol 50 SP

Ətraflı Məlumat
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
Spiess
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro