FUNQİSİDLƏR

Aktiv maddə:   500.0 qr/kq metil krezoksimi
Formulyasiya:  (Suda həll olunan qranul)
Plant Name Illness Name Expenses Norm The time between end use and harvest
Alma Qara ləkə, oidium, his bağlamış ləkə, alternarioz, yarpaq ləkəliyi, saxlanılma zamanı meyvələrin çürüməsi (monilioz, kif, penicilliosis, acılıq) 140 qr/he Dərman başqa funqisidlərlə qarışıq tətbiq olunur. Vegetasiya dövründə səpilmə. 1000-1500 l/he ağacların hündürlüyü 3 m gədər olmaq şərti ilə. Bu dərmanın tətbiqindən öncə və sonra strobilurindən fərqli təsirə malik funqisiddən istifadə et 35 (3)
Armud Qara ləkə, oidium, his bağlamış ləkə, alternarioz, yarpaq ləkəliyi, saxlanılma zamanı meyvələrin çürüməsi (monilioz, kif, penicilliosis, acılıq) 260 qr/he Dərman başqa funqisidlərlə qarışıq tətbiq olunur. Vegetasiya dövründə səpilmə. 1500 l/he ağacların hündürlüyü 4 m gədər olmaq şərti ilə. Bu dərmanın tətbiqindən öncə və sonra strobilurindən fərqli təsirə malik funqisiddən istifadə etmək 35 (3)
Pomidor açıq torpaqda oidium, fitofrotoz 200-300 qr/he Dərman başqa funqisidlərlə qarışıq tətbiq olunur. Vegetasiya dövründə səpilmə. 400 l/he. Gələn il vegetasiya dövründə həmin plantasiyada bitkilərin dəyişdirilməsi zəruridir. 10 (2)
Pomidor müdafiyə olunan torpaqda oidium, fitofrotoz 200-300 qr/he Dərman başqa funqisidlərlə qarışıq tətbiq olunur. Vegetasiya dövründə səpilmə. 400 l/he. Gələn il vegetasiya dövründə həmin plantasiyada bitkilərin dəyişdirilməsi zəruridir. 5 (2)
Xiyar oidium, mildiyö Dərman başqa funqisidlərlə qarışıq tətbiq olunur. 10 (2)
Xiyar açıq sahədə Vegetasiya dövründə səpilmə. 800 l/he. Gələn il vegetasiya dövründə həmin plantasiyada bitkilərin dəyişdirilməsi zəruridir. -
Xiyar müdafiyə olunan torpaqda 200 qr/he Dərman başqa funqisidlərlə qarışıq tətbiq olunur. Vegetasiya dövründə səpilmə. 1000-1500 l/he. Gələn il vegetasiya dövründə həmin plantasiyada bitkilərin dəyişdirilməsi zəruridir. 2 (2)

MASTERCOP (SC)

Ətraflı Məlumat

ORVEGO SC

Ətraflı Məlumat

HEKTAŞ BORDO WP

Ətraflı Məlumat

Alverde WG

Ətraflı Məlumat

CROSS ENERGY

Ətraflı Məlumat
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
Spiess
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro