HERBİSİDLƏR1

Aktiv maddə:  25% Bentanazon + 12.5 МЦПА

Formulyasya: SC

Plant Name Illness Name Expenses Norm The time between end use and harvest
Soya Girdə topalaq (Cyperus rotundus) Dirrik pərpərəni (Portulaca oteracea) Geriqatlanan qaratərə (Amaranthus retroflexus) Südləyən (Euphorbia prostrata) İlişkən qatıqotu (Galium aparine) Atpıtrağı (Caucalis macrocarpos) 150 ml/da Soyanın 1-3 yarpaqlı, alaq otların 2-3 yarpaqlı dövründə 30 gün
Tərəvəz noxudu Yabanı xardal (Sinapis arvensis) Adi quşəppəyi (capsella bursa-pastoris) Dalamaz (Lamium amplexicaule) Adi cincilim (stellaria media) 200 ml/da Alaq otların 2-3 yarpaqlı dövründə 30 gün
Soğan Geriqatlanan qaratərə (Amaranthus retroflexus) Qatıqotu (Galium trichogalium) Yabanı xardal (Sinapis arvensis) Adi cincilim (stellaria media) Adi dəlibəng (Datura stramonium) Adi quşəppəyi (capsella bursa-pastoris) Quzukökəldən (Sonchus arvensis) 200 ml/da Soğanın 2-3 yarpaqlı dövründə 30 gün
Bean Redroot amaranth (Amaranthus retroflexus) Field mustard (Sinapis arvensis) Rough cocklebur (Xanthium strumarium) 200 ml/da 200 ml/da 250 ml/da In the 2-3 leaved period of native grasses 30 gün

MASTERCOP (SC)

Ətraflı Məlumat

ORVEGO SC

Ətraflı Məlumat

HEKTAŞ BORDO WP

Ətraflı Məlumat

Alverde WG

Ətraflı Məlumat

CROSS ENERGY

Ətraflı Məlumat
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro