FUNQİSİDLƏR

Aktiv maddə:    300 g/l Ametoctradin+225 g/l Dimetlə
Formulyasiya:   Suspensiyon konsentrat SC
Plant Name Illness Name Expenses Norm The time between end use and harvest
Pomidor (istixana) Fitoftora (Phytophtora infentas) 80ml/100 l/su 1 gün
Pomidor (istixana) 1 gün Şitil kök çürüklüyü (Pythium spp., Phytophthora spp) 1 l /ha 1 gün
Xiyar (istixana) Prenosporoz (Pseudopronaspora cubensis) 80 ml/100 l/su 1 gün
Bibər (istixana) Torpaq kök potogenləri (Phythophthora spp.) 1 l / ha 1 gün
Kartof Fitoftora (Phytophthora infestans) 0.8 l/ha 1 gün
Soğan Perenosporoz (Perenospora destructor) 0.8l/ha 7 gün
Moruq Mildiu (Bremia lactucae) 0.8 l/ha 1 gün
İspanaq Mildiu (Perenospora farinosa f.s.p spinaciae) 0.8 l/ha 1 gün
Üzüm Mildiu (Plasmopara viticola) 100ml/100 l/su 10 gün
Qovun Yalançı unlu şeh (Psedoperonspora cubensis) 0.8 l/ ha 1 gün

Nimitz 480 EC

Ətraflı Məlumat

MASTERCOP (SC)

Ətraflı Məlumat

ORVEGO SC

Ətraflı Məlumat

HEKTAŞ BORDO WP

Ətraflı Məlumat

Alverde WG

Ətraflı Məlumat

Takumi WG

Ətraflı Məlumat

Monett OD

Ətraflı Məlumat

Legato Lenns

Ətraflı Məlumat

CROSS ENERGY

Ətraflı Məlumat

Beltanol - L SL

Ətraflı Məlumat

Dicarzol 50 SP

Ətraflı Məlumat
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
Spiess
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro