FUNQİSİDLƏR

Aktiv maddə:  50% karbendazim

Formulyasiya: Suda həll olunan toz

Plant Name Illness Name Expenses Norm The time between end use and harvest
Alma Armud Dəmgil (Venturia inaegualis) Unlu şeh (Podosphaera sp) 30-50 qr I-ci çiləmə çiçək gözləri qabardıqda II-ci çiləmə rozet dövrəsində III-cü çiləmə çiçək tac yarpaqların 90 % töküldükdən sonra 3 dəfə aparılır. Anbarlanacaq meyvə 3-4 həftə öncə 50 qr/100 lt su norması ilə dərmanlanır. Meyvə yığıldıqdan sonra 150 qr/1
Anbar çürüklüyü (Glorosporium spp) 50-150 q
Ərik Şəftalı Albalı Gilas Heyva Moniliya (Monilia sp) 60 q Çiçəkləmə başlanğıcında və tam çiçək dövründə olmaqla iki çiləmə aparılır.
Pomidor Bibər Badımcan Yemş Qarpız və s. Unlu şeh (Erysiphe spp), Septoriya-yarpaq ləkəliyi (Septoria spp) Kök çürüklüyü (Rhizoctonia spp) 50-75 qr 50-75 qr Xəstəlik əlamətləri görünən kimi 10-15 gün ara ilə çiləmə aparılmalıdır. Şitilliklərdə və istixanalarda xəstəliklə mübarizə üçün 100 lt suya 50-75 qr normasında bir məhlul hazırlanır. Şitillər bu məhlulla sulanır. Parniklərdə isə hər bitki k
Çəltikdə Düyü yanığı (Pyricularia spp) 150 qr/da Xəstəlik əlamətləri göründükdə 10 gün ara ilə 3-4 çiləmə aparılır.
Sitrus Yaşıl çürüklük (Penicilium spp) 60 qr 100 lt suya 50 qr Takistin əlavə olunur. Alınan məhlulda anbarlanan limon, portağalı və s meyvələr 1 dəqiqə müddətində saxlanılaraq anbarlanır
Üzüm Oidium (Uncinula necator) 60 qr Çiçəkləmədən əvvəl zoğlar 25-30 sm olduqda 14 gün ara ilə çiləmə aparılır.
Şəkər çuğunduru Yarpaq ləkəliyi (Cercospora beticola) 40 qr/da -Xəstəlik əlamətləri görünən kimi dərmanlamaq lazımdır.
Kartof Çürümə- rizoktonioz 200-300 qr/1 ton toxuma -
Buğda Sürmə, kök çürüməsi və b. xəstəliklər 1,5 kq/1 ton

MASTERCOP (SC)

Ətraflı Məlumat

ORVEGO SC

Ətraflı Məlumat

HEKTAŞ BORDO WP

Ətraflı Məlumat

Alverde WG

Ətraflı Məlumat

CROSS ENERGY

Ətraflı Məlumat
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro