İNSEKTİSİDLƏR

Aktiv maddə:  Suspenziya Konsentratı (SC)
Formulyasiya: 75 g/l Indoxacarb + 18 g/l Abamectin
Plant Name Illness Name Expenses Norm The time between end use and harvest
Pomidor (Tarla/İstixana) Pomidor güvəsi (Tuta absoluta) 45 ml/da 3 gün
Pambıq Pambıq sovkası (Helicoverpa armigera) 70 ml/da, sürfə 14 gün
Alma Alma qurdu (Cydia pomonella) 70 ml/100 lt su Yumurta, sürfə 7 gün
Qarğıdalı Qarğıdalı kəpənəyi (Sesamia spp.) 60 ml/da 7 gün
Şəftalı Şəftalı güvəsi (Anarsialineatella) 50 ml/100 l su 21 gün
Armud Alma qurdu (Cydiapomonella) 70 ml/100 lt su Yumurta, sürfə 7 gün

Nimitz 480 EC

Ətraflı Məlumat

MASTERCOP (SC)

Ətraflı Məlumat

ORVEGO SC

Ətraflı Məlumat

HEKTAŞ BORDO WP

Ətraflı Məlumat

Alverde WG

Ətraflı Məlumat

Takumi WG

Ətraflı Məlumat

Monett OD

Ətraflı Məlumat

Legato Lenns

Ətraflı Məlumat

CROSS ENERGY

Ətraflı Məlumat

Beltanol - L SL

Ətraflı Məlumat

Dicarzol 50 SP

Ətraflı Məlumat
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
Spiess
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro