FUNQİSİDLƏR

Təsiredici maddə : 65.82 g/l  Bakir sulfat penta hidrat
Formulyasiya: SC
Plant Name Illness Name Expenses Norm The time between end use and harvest
Üzüm Mildiyö (Plasmopara viticola) 50 ml/100 l su
Pomidor Fitoftora (Phytophthora infestans) 150 ml/100 l su
Sitrus Qəhvəyi Ləkə xəstəliyi (Alternaria alternaria f.s.p. citri) 250 ml/100 l su
Alma Dəmgil (Venturia inaequalis) 125 ml/100 l su
Armud Dəmgil (Venturia pirina) 125 ml/100 l su
Zeytun Halqalı ləkə (Spilocaea oleagina) 125 ml/100 l su
Ərik Yarpaq dələn (Coryneum beijerinckii) 125 ml/ 100 l su
Gilas Monilya (Monilinia laxa) 125 ml/100 l su
Nar Qəhvəyi Ləkə xəstəliyi (Alternaria alternata) 125 ml/100 l su
Xiyar Peronospora (Pseudoperonospora cubensis) 100 ml/100 l su

Nimitz 480 EC

Ətraflı Məlumat

MASTERCOP (SC)

Ətraflı Məlumat

ORVEGO SC

Ətraflı Məlumat

HEKTAŞ BORDO WP

Ətraflı Məlumat

Alverde WG

Ətraflı Məlumat

Takumi WG

Ətraflı Məlumat

Monett OD

Ətraflı Məlumat

Legato Lenns

Ətraflı Məlumat

CROSS ENERGY

Ətraflı Məlumat

Beltanol - L SL

Ətraflı Məlumat

Dicarzol 50 SP

Ətraflı Məlumat
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
Spiess
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro