İNSEKTİSİDLƏR

Aktiv maddə: 50 q/l Lambda-cyhalothrin

Formulyasiya: Emulsiya konsentratı

Plant Name Illness Name Expenses Norm The time between end use and harvest
Pambıq Pambıq sovkası (Heliothis armigera) 150 ml / da Sürfə, yumurta 7 gün
Qırmızı hörümçək (Tetranychus urticae) 50 ml / da Kuklacık və yetkin 7 gün
Alma Alma meyvəyeyəni (Cydia pomonella) 20 ml / 100 lt su Sürfə 3 gün
Alma ağ qurdu (Hyponomeuta spp) 10 ml / 100 lt su Sürfə 3 gün
Bağ Salxım yarpaqbükəni (Lobesia botrana) 20 ml /100 lt su Sürfə 7 gün
Sovka (Agrotis spp.) 30 ml /100 lt su Sürfə 7 gün
Qarğıdalı Qarğıdalı qurdu (ostrinia nubilalis) 30 ml / da Sürfə 15 gün ara ilə 3 dərmanlama 14 gün
Sovka (Agrotis spp.) 50 ml / da Sürfə 14 gün
Qarğıdalı qurdu (ostrinia nubilalis) 30 ml / da Sürfə 15 gün ara ilə 3 dərmanlama 14 gün
Kartof Kolorado böcəyi (Leptinotarsa decemlineata) 40 ml / da Sürfə, yetkin 3 gün
Buğda Ziyankar bağacıq (Eurygaster integriceps ) 20 ml / da (bütün kuklacık dövrləri) 14 gün
Taxıl karabidlər (Zabrus spp.) 50 ml / da Sürfə 14 gün
Taxıl uzunburun böcəyi (Pachytychius hordei) 25 ml / da Sürfə 14 gün
Pomidor Pambıq sovkası (Heliothis armigera) 50 ml / da Sürfə 3 gün
Zeytun Zeytun güvəsi (Prays oleae ) 15 ml / 100 lt su Sürfə 3 gün
Kələm Kələm güvəsi (Plutella spp.) 25 ml / da Sürfə 2 gün
Fındıq Helmintlər (Balaninus nucum) 50 ml / da Yetkin 7 gün
Şəkər çuğunduru Çuğundur adi uzunburunu (Cassida spp.) 25 ml / da Kuklacık və yetkin 3 gün

MASTERCOP (SC)

Ətraflı Məlumat

ORVEGO SC

Ətraflı Məlumat

HEKTAŞ BORDO WP

Ətraflı Məlumat

Alverde WG

Ətraflı Məlumat

CROSS ENERGY

Ətraflı Məlumat
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro