Bactrocera oleae (Gmel.) (Dip.:Tephritidae)  Olive fruit fly

KAPAR®ZS Tələ ağacların cənubundadır, 1-2 m hündür asılır. Tələlərə düşən yetkin milçək sıxlığının maksimuma çatdığı dövrlərdə. Zeytun meyvəsi, zeytun milçəyinin hücumuna həssas olduğu dövrdə (nüvə lignified olur, meyvə yağlanır meyvənin başladığı və milçəyin yumurta qoymağa uyğun olduğu dövr) 15-20 m (3-5) ədət aralıqla KAPAR®ZS- feromon tələsini asmaqla kütləvi milçək tutmaq mexanizmi tətbiq olunur.
Plant Name Illness Name Expenses Norm The time between end use and harvest

Nimitz 480 EC

Ətraflı Məlumat

MASTERCOP (SC)

Ətraflı Məlumat

ORVEGO SC

Ətraflı Məlumat

HEKTAŞ BORDO WP

Ətraflı Məlumat

Alverde WG

Ətraflı Məlumat

Takumi WG

Ətraflı Məlumat

Monett OD

Ətraflı Məlumat

CROSS ENERGY

Ətraflı Məlumat

BİORAİZ NPK

Ətraflı Məlumat

Beltanol - L SL

Ətraflı Məlumat
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
Spiess
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro