product emaagro

  • NÖV:   MECHICAL DUSTER (kükürd səpən)

Texnikanın xüsusiyyətləri:

Texnikanın tutum qabiliyyəti - 60 KQ

Keçmə -  Konik- Sarmal 1: 6

Qarışdırıcı - mexanik, köməkçi hava axımı

Ağırlıq - 50 KQ

MASTERCOP (SC)

Ətraflı Məlumat

ORVEGO SC

Ətraflı Məlumat

HEKTAŞ BORDO WP

Ətraflı Məlumat

Alverde WG

Ətraflı Məlumat

CROSS ENERGY

Ətraflı Məlumat
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
Spiess
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro