product emaagro

  • NÖV:   800 LT AR1203 BOOM SPRAYER WITH 15 MT

Texnikanın xüsusiyyətləri:

Texnikanın tutum qabiliyyəti - 800 lt. - 1000 lt

 Nasos seçimləri - Polietilen

Nasos axını - 106 lt - 120 lt

Nasosun təzyiqi - 50 

Qarışdırıcı - 1 birbaşa nasos çıxışı ilə

Qol genişliyi - 15 mt. - 18 mt. - 21 mt

Qol açılma- bağlanma prosesi -  Hidrolik pistonlarla (sağ, sol, tarazlıq, yüksəklik)

Qol hündürlüyünün tənzimlənməsi -  Piston ilə

Ağırlıq -845 kg. (800 lt.) - 945 kg. (1000 lt.)

MASTERCOP (SC)

Ətraflı Məlumat

ORVEGO SC

Ətraflı Məlumat

HEKTAŞ BORDO WP

Ətraflı Məlumat

Alverde WG

Ətraflı Məlumat

CROSS ENERGY

Ətraflı Məlumat
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro