...
...
...

Xəbərlər

...
Üzüm mövsümü zamanı

Üzüm mövsümü zamanı bağlarda ən çox rast gəldiyiniz və ən v... Ətraflı Məlumat

...
Əkinçinin dostu

Əkinçinin dostu olan “EMA” QSC köklü keçmişi, yeni ç... Ətraflı Məlumat

...
Mastercop

Yaxşı həll olunan mis hər zaman daha yaxşi nəticələr verir!Hədəfi bir çox m... Ətraflı Məlumat

...
Sprinter plus köklərdə

Sprinter plus köklərdə yeni sorucu kapliyar saçaqlarını əmələ gətirərək, bi... Ətraflı Məlumat

...
"EMA" QSC -nin yeni nəşr

"EMA" QSC -nin yeni nəşrdən çıxmış kataloqunu sizlərə təqdim edirik. Sa... Ətraflı Məlumat

...
Qarğıdalı qurduna qarşı

3 növde olan (yarpaq qurd, sap qurdu və koçan qurdu).Qarğıdalı qurdu 200-dən &cc... Ətraflı Məlumat

...
Dezinfeksiya Xidmeti

Dezinfeksiya
Dezinseksiya
Deratizasiya 
Xidmətlərimiz davam edir.
Ətraflı Məlumat

chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf