FUNQİSİDLƏR

Aktiv maddə: 300g /lt Cuprodinil
Formulyasyon: EC
Plant Name Illness Name Expenses Norm The time between end use and harvest
Alma Alma qaraləkə (venturia inaequalis) 65 ml/ 100 L su 28 gün
Ərik Gül monilyası (monillinia laxa) 50 ml/ 100 L su 7 gün

MASTERCOP (SC)

Ətraflı Məlumat

ORVEGO SC

Ətraflı Məlumat

HEKTAŞ BORDO WP

Ətraflı Məlumat

Alverde WG

Ətraflı Məlumat

CROSS ENERGY

Ətraflı Məlumat
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro