İNSEKTİSİDLƏR

Aktiv maddə: 150 g/L Indoxacarb

Formulyasiya: Suspenziya konsentratı

Plant Name Illness Name Expenses Norm The time between end use and harvest
Bağ Salxım yarpaqbükəni (Lobesia botrana) 25 ml / 100 lt su sürfə 3 gün (sofralık üzüm) 10 gün (şaraplık üzüm)
Pambıq Pambıq sovkası (Heliothis armigera) 45 ml / da sürfə 14 gün
Yarpaq qurdu (Spodoptera littoralis) 40 ml / da sürfə 14 gün
Qarğıdalı Qarğıdalı kəpənəyi (Sesamia nonagrioides) Qarğıdalı qurdu (Ostrina nubilalis) 30 ml / da sürfə 3 gün
Pomidor Pambıq sovkası (Heliothis armigera) 40 ml / da sürfə (tarla) 3 gün
Yarpaq qurdu (Spodoptera littoralis) 35 ml / 100 lt su sürfə (istixana) 3 gün
Alma Almaqurdu (Cydia pomonella) 35 ml / 100 lt su yumurta-sürfə 14 gün
Fındıq Fındıq uzunburnu (Curcilio nucum) 45 ml / da yetkin 14 gün
Bibər (istixana) Pambıq sovkası (Helicoverpa armigera) 40 ml/100 lt su, sürfə 3 gün

MASTERCOP (SC)

Ətraflı Məlumat

ORVEGO SC

Ətraflı Məlumat

HEKTAŞ BORDO WP

Ətraflı Məlumat

Alverde WG

Ətraflı Məlumat

CROSS ENERGY

Ətraflı Məlumat
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro