İNSEKTİSİDLƏR

Aktiv maddə: 240 qtiv maddə: 240 qr/lt Thiacloprid

Formulyasiya: Yağda həll oluna bilən

Plant Name Illness Name Expenses Norm The time between end use and harvest
Alma Alma mənənəsi (Aphis pomi) 40 ml/100 lt.su kuklacık, yetkin 14 gün
Alma meyvəyeyəni (Cydia pomonella) 40 ml/100 lt.su, sürfə 14 gün
Armud Armud çiçəkyeyəni (Cacopsylla pyri) 50 ml/100 lt.su kuklacık 14 gün
Gilas Gilas milçəyi (Rhagoletis cerasi) 40 ml/100 lt.su, yetkin 14 gün
Alma yarpaqbükəni (Archips rosanus) 50 ml/100 lt.su, sürfə 14 gün
Nar Nar mənənəsi (Aphis punicae) 40 ml/100 lt.su 7 gün

MASTERCOP (SC)

Ətraflı Məlumat

ORVEGO SC

Ətraflı Məlumat

HEKTAŞ BORDO WP

Ətraflı Məlumat

Alverde WG

Ətraflı Məlumat

CROSS ENERGY

Ətraflı Məlumat
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro