Gübrələr

TƏRKİBİ:                                                  k/p

Orqanik Maddə   ¼%30

Orqanik Karbon   ¼%24

Orqanik Azot (N) ¼%3,8

Sərbəst Amin turşular ¼%12

pH: 5,5 - 7,5

Sıxlıq: 1,29

Qablaşdırma: 1L, 5L

QEYD: İstehsalında istifadə olunan xam maddələr bitki mənşəli materiallardır.

Plant Name Illness Name Expenses Norm The time between end use and harvest

MASTERCOP (SC)

Ətraflı Məlumat

ORVEGO SC

Ətraflı Məlumat

HEKTAŞ BORDO WP

Ətraflı Məlumat

Alverde WG

Ətraflı Məlumat

CROSS ENERGY

Ətraflı Məlumat
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
Spiess
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro