Gübrələr

SPRINTER + PLUS | 6-30 - 0 + ME | NP Gübrə qarışıqdır

Müxtəlif səbəblərdən kök sistemindəki yaraların müalicəsindən sonra bərpası prosesindəki bitkilərə sürətli və müsbət qatqı təmin edir.

Yanlış gübrələmə və suvarma nəticəsində kök sistemində yaranan problemləri həll edir.

Köklərdə yeni və emici kapilyar saçaqların yaranmasına kömək edir.

Kök inkişafını təmin edərək kök kütləsini sabit şəkildə canlı saxlayır.

Toxum dövründən başlayaraq bütün böyümə dövrü boyunca "Sprinter + Plus" ın müntəzəm istifadəsi sayəsində bütün çətin dövrlərdə bitkilərin "vegetativ və generativ" inkişafı tarazlaşır.

Plant Name Illness Name Expenses Norm The time between end use and harvest

Nimitz 480 EC

Ətraflı Məlumat

MASTERCOP (SC)

Ətraflı Məlumat

ORVEGO SC

Ətraflı Məlumat

HEKTAŞ BORDO WP

Ətraflı Məlumat

Alverde WG

Ətraflı Məlumat

Takumi WG

Ətraflı Məlumat

Monett OD

Ətraflı Məlumat

Legato Lenns

Ətraflı Məlumat

CROSS ENERGY

Ətraflı Məlumat

Beltanol - L SL

Ətraflı Məlumat

Dicarzol 50 SP

Ətraflı Məlumat
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
Spiess
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro