Gübrələr

Aktiv maddə: Polyoxyethylene isodecyl ether

Formulyasya:


Yayıcı yapışdırıcıdır. Pestisidlərin təsirli maddələrinin bitkilərin bütün hissələrinə yaxşı paylanması və yapışması pestisidlərin gözlənilən uğurunu artırır. Meyvə ağaclarındakı qönçələr, tüklü və yağlı səthli bitkilər həmişə istədiyi kimi püskürtülə bilməz. Çünki dərman bu səthlərdə tuta bilmir və axır. Nəticədə, bitkilərin bütün hissələri eyni şəkildə püskürtülə bilməz, bu da fitotoksiklik və ya aşağı bioloji təsir kimi problemlər gətirir. Hektovet kimi bir yayma yapışdırıcısı istifadə edərək bu cür mənfi halların qarşısını almaq mümkündür. “Arılar üçün zərərsizdir.” Yayıcı yapışdırıcıdır. Pestisidlərin təsirli maddələrinin bitkilərin bütün hissələrinə yaxşı paylanması və yapışması pestisidlərin gözlənilən uğurunu artırır. Meyvə ağaclarındakı qönçələr, tüklü və yağlı səthli bitkilər həmişə istədiyi kimi püskürtülə bilməz. Çünki dərman bu səthlərdə tuta bilmir və axır. Nəticədə, bitkilərin bütün hissələri eyni şəkildə püskürtülə bilməz, bu da fitotoksiklik və ya aşağı bioloji təsir kimi problemlər gətirir. Hektovet kimi bir yayma yapışdırıcısı istifadə edərək bu cür mənfi halların qarşısını almaq mümkündür. "Arılar üçün zərərsizdir."

Plant Name Illness Name Expenses Norm The time between end use and harvest

Nimitz 480 EC

Ətraflı Məlumat

MASTERCOP (SC)

Ətraflı Məlumat

ORVEGO SC

Ətraflı Məlumat

HEKTAŞ BORDO WP

Ətraflı Məlumat

Alverde WG

Ətraflı Məlumat

Takumi WG

Ətraflı Məlumat

Monett OD

Ətraflı Məlumat

CROSS ENERGY

Ətraflı Məlumat

BİORAİZ NPK

Ətraflı Məlumat

Beltanol - L SL

Ətraflı Məlumat
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
Spiess
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro