Gübrələr

Bitkilərin kök sistemini, çiçəkləməsini və mayalanmanı qücləndirən, meyvə tökülməsini azaldan, məhsulun keyfiyyətini artıran yarpaq gübrəsidir.

Tərkibində fulvik turşu və aşağıdakı maddələr vardır

             TƏRKİBİ                                       

  • Azot (N)  %11.89
  • Fosfor (P2O5) %48.19
  • Kalium (K2O) %8.51
  • Magnezium (MgO%0.1
  • Dəmir (Fe) %0.2
  • Manqan (Mn)  %0.05
  • Mis (Cu)   %0.05
  • Sink (Zn)%0.05
Plant Name Illness Name Expenses Norm The time between end use and harvest

Nimitz 480 EC

Ətraflı Məlumat

MASTERCOP (SC)

Ətraflı Məlumat

ORVEGO SC

Ətraflı Məlumat

HEKTAŞ BORDO WP

Ətraflı Məlumat

Alverde WG

Ətraflı Məlumat

Takumi WG

Ətraflı Məlumat

Monett OD

Ətraflı Məlumat

Legato Lenns

Ətraflı Məlumat

CROSS ENERGY

Ətraflı Məlumat

Beltanol - L SL

Ətraflı Məlumat

Dicarzol 50 SP

Ətraflı Məlumat
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
Spiess
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro