Gübrələr

Yaşıl Mikro Gübrənin tərkibində bərabər miqdarda azot, fosfor, kalium makro elementləri vardır və həmçinin mikro elementlər 1000 mq Fe, 500 mq Mn, 500 mq Cu, 500 mq Zn kimi, 200 mq Br və 5 mq Mo vardır. Müxtəlif ekoloji və iqlim şəraitinə uyğun hazırlanan gübrə bitkinin kökündən və yarpaqlarından maksimum mənimsənilərək onun inkişafına kömək edir. Bu həmçinin müxtəlif bitkilər üçün ümumi gübrə kimi vegetasiya mərhələsində istifadə oluna bilər. Gübrənin müntəzəm istifadəsi bitkini müxtəlif xəstəliklərdən və pis amillərdən qoruyur. Mikro Yaşıl gübrə xlorsuzdur və duzlu torpaqda keyfiyyətinin itirmir. Bu suda həll oluna biləndir və həll olma bitəndən sonra da heç bir çöküntü əmələ gəlmir. 

Plant Name Illness Name Expenses Norm The time between end use and harvest

Nimitz 480 EC

Ətraflı Məlumat

MASTERCOP (SC)

Ətraflı Məlumat

ORVEGO SC

Ətraflı Məlumat

HEKTAŞ BORDO WP

Ətraflı Məlumat

Alverde WG

Ətraflı Məlumat

Takumi WG

Ətraflı Məlumat

Monett OD

Ətraflı Məlumat

Legato Lenns

Ətraflı Məlumat

CROSS ENERGY

Ətraflı Məlumat

Beltanol - L SL

Ətraflı Məlumat

Dicarzol 50 SP

Ətraflı Məlumat
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
Spiess
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro