Gübrələr

MAP məhsulunun tərkinində xlorid və agır metallar yoxdur.


  • Tam həll olunma
  •  MAP toz formasındadır vı suda tamm həll olunur.

  • Uyğunluq MAP tərkibindəki kalsium olan məhullardan başqa suda həll olunan digər gübrələrlə qarışdırıka bilər.
  • pH dərəcəsi
  •  MAP gübrə məhsulunun tərkibində olan fosfatlar pH dəyərini stabil 4,5 səviyyəsində saxlayır.
Plant Name Illness Name Expenses Norm The time between end use and harvest

MASTERCOP (SC)

Ətraflı Məlumat

ORVEGO SC

Ətraflı Məlumat

HEKTAŞ BORDO WP

Ətraflı Məlumat

Alverde WG

Ətraflı Məlumat

CROSS ENERGY

Ətraflı Məlumat
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
Spiess
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro