Gübrələr

Növü: Maye şəklində qumin turşusu

 TƏRKİBİ                                                  k/p

Orqanik Maddə¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼%15

Cəmi (Qumin+Fulvik) turşu¼¼¼¼¼¼¼%15

Suda həll olunan K2O  ¼¼¼¼¼¼¼¼¼%3

pH  8-10

Qablaşdırılma: 1 lt

İstehsalda istifadə olunan xam maddə: Leonardit

Plant Name Illness Name Expenses Norm The time between end use and harvest

MASTERCOP (SC)

Ətraflı Məlumat

ORVEGO SC

Ətraflı Məlumat

HEKTAŞ BORDO WP

Ətraflı Məlumat

Alverde WG

Ətraflı Məlumat

CROSS ENERGY

Ətraflı Məlumat
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
Spiess
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro