Gübrələr

REAL PLUS | 3 - 0 - 15 + 12 CaO + ME | NK Gübrə qarışıqdır

Kalsium (Ca) alma və nəqlinə müsbət təsir göstərir.

Kalsium (Ca), Bor (B) və Potasyum (K) bitkilərdə müsbət bir sinerji təsiri yaradır.Çatlama, günəş yanığı, sərtliyin itməsi və s. Meyvələrdə yarana biləcək fizioloji problemlərin aradan qaldırılmasına kömək edir.

Soyuq dövrlərdə bitkinin stres almasının qarşısını alır.

Absisik turşusunun ifrazının qarşısını alır və bitkinin balanslı inkişafını təmin edir.

Bütün meyvə və tərəvəzlərdə məhsul keyfiyyətinə müsbət qatqı təmin edir.

Pambıq və çuğundur bitkilərində məhsulların sənaye dəyərini artırır.

Plant Name Illness Name Expenses Norm The time between end use and harvest

Nimitz 480 EC

Ətraflı Məlumat

MASTERCOP (SC)

Ətraflı Məlumat

ORVEGO SC

Ətraflı Məlumat

HEKTAŞ BORDO WP

Ətraflı Məlumat

Alverde WG

Ətraflı Məlumat

Takumi WG

Ətraflı Məlumat

Monett OD

Ətraflı Məlumat

Legato Lenns

Ətraflı Məlumat

CROSS ENERGY

Ətraflı Məlumat

Beltanol - L SL

Ətraflı Məlumat

Dicarzol 50 SP

Ətraflı Məlumat
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
Spiess
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro