Gübrələr

Maye mikrogübrə

Mangan (Mn) və Sink (Zn), Maye Mikro Bitki Qidalı maddələr qarışımı

Tərkibi:       

Mikro Qidalı maddələr                          (% w/w)

Suda həllolunan Manqan (Mn).....................%0,5

Şelatlı manqan (Mn) ..................................%0.1

Suda həllolunan Sink (Zn) ..........................%2,0

Şelatlı Sink (Zn) .........................................%0.1

Manqan üçün şelatı stabil olduğu pH aralığı: 2-10

Sink üçün şelatı stabil olduğu pH aralığı: 3-10

 

Biozyme TF tətbiq edildiyi bitkilərin xlorofil sintezini, metabolizmi, çiçəklənməyi və meyvə bağlamayı təşviq edər. Ayrıca bitkilərin inkişafını sürətləndirir, böyümələrinə köməkçi olur.   

Biozyme TF mayalanma, çiçək və meyvə tutumunu təmin edir. Bununla belə daha bol meyvə və tərəvəz əmələgəlməsini təmin edər. Hüceyrə bölünməsini sürətləndirib veqetativ böyüməyi təşviq edir. Sürətli veqetativ böyümə, sağlıqlı yapraqlanma ilə ümumi bitki böyüməsini təmin edir. Meyvə və tərəvəzlərin böyüməsini və eyni boyda meyvə inkişasını təşviq edir. Məhsuldarlığı artdırır. Alma və armudda pasın önləyicisi olaraq istifadə edilir.Biozyme TF çevrəyə, bitkilərə və canlılara mənfi təsiri olmayan bir preparatdır.

Qablaşdırma: 1 lt, 225 ml

Plant Name Illness Name Expenses Norm The time between end use and harvest

Nimitz 480 EC

Ətraflı Məlumat

MASTERCOP (SC)

Ətraflı Məlumat

ORVEGO SC

Ətraflı Məlumat

HEKTAŞ BORDO WP

Ətraflı Məlumat

Alverde WG

Ətraflı Məlumat

Takumi WG

Ətraflı Məlumat

Monett OD

Ətraflı Məlumat

Legato Lenns

Ətraflı Məlumat

CROSS ENERGY

Ətraflı Məlumat

Beltanol - L SL

Ətraflı Məlumat

Dicarzol 50 SP

Ətraflı Məlumat
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
Spiess
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro
torosagro