Gübrələr

Razormin - orjinal bir gübrədir. Tərkibində Amin turşuları olan universal boy tənzimləyicisidir.

 

Üçü birlikdə: Start, İnkişaf, Final! Bitkinin müxtəlif inkişaf fazasında tətbiq olunur. Bitkinin kök sisteminin inkişafını,veqetativ kütlənin, məhsulun keyfiyyət və miqdarının artmasını tənzimləyir

Plant Name Illness Name Expenses Norm The time between end use and harvest

Nimitz 480 EC

Ətraflı Məlumat

MASTERCOP (SC)

Ətraflı Məlumat

ORVEGO SC

Ətraflı Məlumat

HEKTAŞ BORDO WP

Ətraflı Məlumat

Alverde WG

Ətraflı Məlumat

Takumi WG

Ətraflı Məlumat

Monett OD

Ətraflı Məlumat

CROSS ENERGY

Ətraflı Məlumat

BİORAİZ NPK

Ətraflı Məlumat

Beltanol - L SL

Ətraflı Məlumat
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
Spiess
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro