Gübrələr

TƏRKİBİ                                                   

Ümumi azot  %20

Amiyak azotu %6

Nitrat azotu   %14

Suda həllolunan kaliy oksid K2   %29

Suda həllolunan dəmir (Fe) %0.20

Suda həllolunan Manqan (Mn%0.05

Suda həllolunan Sink (Zn)%0.05

Plant Name Illness Name Expenses Norm The time between end use and harvest

MASTERCOP (SC)

Ətraflı Məlumat

ORVEGO SC

Ətraflı Məlumat

HEKTAŞ BORDO WP

Ətraflı Məlumat

Alverde WG

Ətraflı Məlumat

CROSS ENERGY

Ətraflı Məlumat
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro