Gübrələr

Amino turşular, polisaxaridlər, və təbii stimulatorlar daxil edən kök və vegetativ inkişaf stimulyatorudur.

Bioraiz xüsusən tərəvəz bitkiləri üçün tövsiyyə olunur. Ağac və kolların transplantasiyasi üçün də istifadə edilir.3-5 litr/ha məsarif norması ilə təbiq olunur.

Bioraiz  transplantasiyadan sonra tətbiq olunur.

Qablaşdırılma: 1lt, 5lt, 10lt, 20lt, 220lt

Tərkibi: Ümumi nitroqen (N) :4,0% Wt/Wt

Plant Name Illness Name Expenses Norm The time between end use and harvest

MASTERCOP (SC)

Ətraflı Məlumat

ORVEGO SC

Ətraflı Məlumat

HEKTAŞ BORDO WP

Ətraflı Məlumat

Alverde WG

Ətraflı Məlumat

CROSS ENERGY

Ətraflı Məlumat
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
Spiess
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
webba
avgust
torosagro